OÜ Majanduspartner teenused

 

 

 

OÜ Majanduspartner teenused

Meie moto on “Usaldusväärsus ja kvaliteet”  

OÜ MAJANDUSPARTNER on Teile abiks struktuurifondide projektitaotluste kirjutamisel, projektijuhtimisel ja hilisemal aruandlusel, samuti nõuetekohaste äriplaanide koostamisel.

Aitame Teil hinnata projektiidee sobivust ja leida sobivad finantseerimisallikad ja ette valmistada projektitaotluse.

Projektide kirjutamine Kui Teil on sisukas ja toetuskõlbulik projektiidee, sõlmime lepingu projekti koostamiseks ja hilisemaks esitamiseks konkreetsele potentsiaalsele rahastajale.

OÜ MAJANDUSPARTNER koostab projektitaotlusi sellistele asutustele nagu EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus), KIK (Keskkonna Investeeringute Keskus), KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), AEF (Avatud Eesti Fond), PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet), jms. struktuurifondid   

 

Projektide kirjutamine

 

TOETUSMEETME LEIDMINE JA DIAGNOSTIKA

Võimaliku rahastaja leidmine lähtudes ideest, tegevusest ja kulutustest. Teostame idee diagnostika ja vastavuse analüüsi.

PROJEKTI KIRJUTAMINE

Projektitaotluse täitmine ja detailse projekti kirjutamine rahastaja nõuete kohaselt.

FINANTSPROGNOOSID

Koostame projekti prognoositava rahavoogude aruande , kasumiaruande ja bilansi.

LISADE KOOSTAMINE

Lisadokumentide koostamine, näiteks majandusaasta aruanded, tegevusload, litsentsid.

ARUANDLUS

Vahe- ja lõpparuanded rahastajale lähtudes kliendi kulu- ja lisadokumentidest.

 

Äriplaani koostamine

OÜ MAJANDUSPARTNER aitab Teid äriplaani koostamisel. Äriplaan on äriidee teostamise kirjeldus, mille eesmärk on testida äriidee teostatavust teoreetiliselt enne selle praktilist teostamist. Äriplaani ülesehitus sõltub valdkonnast, ärikeskkonna tavadest ja rahastajate nõuetest. Äriplaani koostamisel lähtume olulisuse ja tervikliku kirjeldamise printsiibist!

 

Äriplaani koostamine

KOKKUVÕTE

Esitatakse kokkuvõtlikult äriplaani sisu.

ÜLDANDMED

Üldine informatsioon ettevõtte kohta.

ETTEVÕTTE KIRJELDUS

Äriidee, missioon, visioon ja eesmärgid.

KESKKONNA KIRJELDUS

Ettevõtluskeskkonna analüüs, sealhulgas õigusaktid, arengusuunad, ressursid jm.

TOOTED JA TEENUSED

Informatsioon toodete, teenuste ja teeninduse protsessi kohta.

TURG

Ülevaade, mis on toote või teenuse konkurentsieelis kliente ja turgu arvestades.

TEGEVUSPLAAN

Konkreetsed eesmärgid ajaperioodide lõikes.

RISKIANALÜÜS

Võimalike riskide ja investeeringu tasuvuse hindamine.

FINANTSPROGNOOSID

Ennustatakse rahakäivet, kasumit ja bilanssi.

 

OÜ MAJANDUSPARTNER on aidanud ellu viia arendusprojekte ettevõtluse, äriarenduse, toomise ja ekspordiarendamise valdkondades. OÜ Majanduspartner konsultandid on ettevõtlus- ja juhtimiskogemusega valdkonna spetsialistid. 

KOOLITUSKOGEMUS aastast 1993.   HELISTAGE +372 5067751 VÕI SAATKE MEIL toomas@majanduspartner.ee ja saate kvalifitseeritud abi! SKYPE: turnpuu

Kõikide meie teenuste puhul on võimalik tellida eraldi ka ainult teatud kindlat dokumendi osa. Teostame kliendi soovil ka muid spetsiifilise valdkonnaga seotud projektitöid. Tasuta konsultatsiooni ja hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust!  

 

TOOMAS TÜRNPUU  

 

OÜ Majanduspartner

konsultant