EAS investeerib tootearenduse võimekusse

 

EAS investeerib Eesti ettevõtete tootearenduse võimekuse kasvu
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kuulutas veebruaris välja järjekordse projektikonkursi, mille seekordseks eesmärgiks oli toetada projekte, mis panustavad Eesti ettevõtete majandustulemuste kasvu läbi tootearenduse.

Konkursile esitati kokku 10 projekti, millest otsustasime toetada nelja: „Valdkondadeülese tootearenduse soodustamine“ (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit), „Kagu-Eesti Puiduklastri ekspordisuutlikkuse kasv läbi tootearenduse“ (Kagu-Eesti Puiduklaster), „Vahendid toidusektori ettevõtete võimekuse tõstmiseks – sensoorika, analüütika, toidu tervislikkus ja ühisturundus“ (Eesti Toiduainetööstuse Liit) ja „Elektroonikatööstuse tootearendus rahvusvaheliste tootmisstandardite abil“ (Eesti Elektroonikatööstuse Liit).

EASi ettevõtluse keskuse direktori Tanel Rebase sõnul tuleb ettevõtetes tekitada suuremat huvi ja ambitsiooni tegeleda tootearendusega. Selleks on hea viis korraldada projektikonkurss, kus koguda ideid tootearenduse hoogustamiseks. „Läbi erialaliitude ja muude ettevõtteid ühendavate organisatsioonide jõuame suurema hulga ettevõtjateni. Nii saame neile pakkuda erinevaid tootearenduse võimalusi ja anda turusignaale, mida saab ettevõte toote arendamisel kasutada. Lisaks saab ettevõte seeläbi kasvatada oma töötajate kompetentsi tootearenduse vallas,“ lisas Rebane.

Projektikonkursid toimuvad kaks korda aastas. Ühe projekti toetus on maksimaalselt 40 000.- eurot, projekti elluviimise tähtaeg on 18 kuud alates lepingu sõlmimisest.

Projektikonkurssi kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist.

Lisainfo:
Triin Nõlvak
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Ettevõtluse keskus
Strateegia ja tootearenduse teemajuht
triin.nolvak@eas.ee
+372 627 9745 Loe edasi