Väikesadamate võrgustiku arendamine

MKM kinnitas väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused, mille järgi toetab riik viie miljoni euroga 25 väikesadama arendamist. Toetuse suurus ühe projekti kohta on 50 000 kuni 200 000 eurot. Toetusskeemi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Toetusskeemi eelarve perioodil 2014–2020 on viis miljonit eurot, millele lisandub taotlejate omafinantseering.
Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti kui mereturismi sihtkoha rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine harrastusmeresõitjatele suunatud väikesadamate võrgustiku kaudu.
Toetust annab EAS Eesti rannikut katva vajalikke teenuseid pakkuvate ja piisava tihedusega väikesadamate võrgustiku arendamiseks, et sadamas oleks võimalik peatuda iga päevateekonna ehk vähemalt iga kolmekümne meremiili järel. Sadamatelt ootame külastajatele suunatud teenuste väljaarendamist ja täiendamist, et luua täiendavat reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks ning pikendada meie vetes seilavate külalisaluste Eestis viibimise aega.
Toomas Türnpuu
küsi lisa
5067751