EVAKUATSIOONIPLAANI KOOSTAMINE

 

 

 

 

OÜ Majanduspartner koostab Teie ruumidele evakuatsiooniskeemid.

Evakuatsiooni skeemide koostamisel lähtume siseministri määrusest nr 43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded”.
Kasutatav märgistus vastab eesti standardis EVS 620-2:2012 TULEOHUTUS Osa 2: Ohutusmärgistus.
Värvilised evakuatsiooni skeemide suurused vastavalt kliendi soovidele.

Skeemide koostamine üksnes korrektsete hoonete või ruumide aluspõhjade olemasolul.

Helista

 

5067751