EAS toetab loomemajanduse arenduskeskuseid 1,6 miljoni euroga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas neljapäeval, 9. märtsil loomemajanduse tugistruktuuride arendamise taotlusvooru mahus 1,6 miljonit eurot. 


„Avanenud toetusvoor on suunatud loomemajanduse valdkondlikele ja piirkondlikele arenduskeskustele. Toetusega soodustatakse loomemajanduses ja tema sidusvaldkondades tegutsevate loomeettevõtete võrgustumist ning ettevõtluspotentsiaali ja ekspordivõimekuse kasvatamist,“ ütles EASi loomemajanduskeskuste programmijuht Katre Purga. Purga lisas, et kandideerima oodatakse organisatsioone, kes teevad koostööd mitte ainult loomeettevõtetega, vaid on valmis panustama ka teiste sektorite arengusse.
Toetuse eesmärk on suurendada arenduskeskuste kaudu loomeettevõtjate konkurentsivõimet, jätkusuutlikku arengut ja eksporti. Teiseks oluliseks sihiks on hoogustada loomeettevõtete omavahelist koostööd ning nende ühisprojekte teiste majandussektoritega.
Tugistruktuuride eelmisest, 2015. aasta voorust said 16 laekunud projekti seast rahastuse näiteks MTÜ Eesti Disainikeskus soodustamaks disaini võimaluste kasutamist tööstussektoris, MTÜ IGDA Estonia Eesti mängutööstuse edendamise eesmärgil ning MTÜ Music Estonia arendab toetuse abil muusikaettevõtete eksporti ja laulukirjutajate laagrit.
Taotlemine toimub kahes etapis ja selle eelduseks on kohustusliku eelnõustamise läbimine, millele EAS annab kirjaliku tagasiside. Seejärel avaneb võimalus esitada põhitaotlus koos lisadokumentidega.
Taotluste esitamise tähtaeg on 20. aprillil. Toetusvoor toimub koostöös Kultuuriministeeriumiga ning rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondist.
Lisainfo: http://www.eas.ee/teenus/loomemajanduse-arenduskeskused/v