PRIA avanev taotlusvoor

PRIA avanev meede toiduainete ja – joogitootjatele

Atraktiivne toetus kuni 500 000 eurot toiduainete- ja joogitootjatele!

PRIA avab prognoositavalt käesoleva aasta juunikuus (2017) mikro- ja väikeettevõtlussektorile toiduainete- ja joogitootjatele taotlusvooru, mille eesmärgiks on  seadmetesse ja ehitistisse investeerimine. Taotluste esitamise tähtaeg saab olema üks nädal. 

Toetuse ” Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks ” eesmärgiks on põllumajandustoodetele lisandväärtuse andmine ja põllumajandustoodete töötlejate konkurentsivõime suurendamine.

Toetust saavad taotleda mikro- ja väikeettevõtted (sh mahetootjad).

Toetuse näol on tegu regionaalabi meetmega.

Lisainfo siit


Toetuse maksimaalne suurus on 500 000 eurot. Toetuse määr on kuni 45% projekti maksumusest.

Toetust taotlev ettevõte võib asuda nii maal kui linnas.

Mikro- ja väikeettevõtjate osas on eelistatud keskustest kaugemal asuvate taotlejate investeeringud.

Sarnane toetuse keskmistele ja suurettevõtjatele avaneb sügisel 2017.

Küsige lisa!

 

OÜ Majanduspartner , tel 5067751