Ressursiauditite läbiviimine

KIK poolt väljakuulutatud meede “Ressursiauditite läbiviimine”

OÜ Majanduspartner aitab ettevõtteid ressursiauditite läbiviimisel. Helistage 50 67751.

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuste „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” ja “Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

Meetme eesmärk on suurendada energia- ja ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes.

Toetatavad tegevused on:

  • energia- ja ressursiauditite läbiviimine;
  • investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude, kus toetuse taotleja võib olla äriühing (täpsemad tingimused allpool). Hetkel on avatud ressursiauditite taotlusvoor. Samuti antakse struktuuritoetust rakendusasutuse tegevusteks (TORT), täpsem info SIIT.