PRIA TOETUS AVANEMAS

 

Avanemas on PRIA toetus mikro ja väikestele toiduainete- ja joogitootjatele seadmetesse ja ehitistesse investeerimiseks.

EELINFO kohaselt saavad ettevõtted taotleda toetust seadmetesse ja ehitistesse tehtavateks investeeringuteks.

Toetuse määr on 40% (mahepõllumajandustoodete puhul kuni 45%) investeeringu summast. Maksimaalne määr on kuni 500 000 eurot.

Toetuse juures on oluline, et soetatavad seadmed või investeeringud ehitisse annaksid ettevõtte toodetele lisandväärtust.

Toetus on avatud 27.06.2016-04.07.2016.