Tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine kaubandusettevõtetes

OÜ Majanduspartner pakub tellimuskoolitust kaubandusettevõtetele. Koolituse käigus antakse ülevaade ettevõtete tulemuslikkuse valdkonna juhtimisega seonduvatest meetoditest ja protsessidest. Ettevõtte tulemuslikkuse saavutamine on otseselt seotud ettevõtte strateegia elluviimise, strateegiliste eesmärkide analüüsi, vastavate strateegiliste ja operatiivsete plaanide väljatöötamise, majandustulemuste täitmise kontrolli ja koordineerimisega, samuti vajalike meetmeteväljatöötamisega. Kõik need tegevused on suunatud ettevõtte majandustulemuste teadlikule kujundamisele, planeerimisele, kontrollile ja analüüsile. OÜ Majanduspartner pakub koolitust teemal :

” Tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine kaubandusettevõtetes ”

Koolituse eesmärk Kaubandusettevõtete tulemuslik juhtimine- see on töö informatsiooniga strateegiliste eesmärkide saavutamise nimel. Koolituse käigus avatakse need teemad koos ettevõtte praktiliste probleemide analüüsi ja arendamisvajaduste kirjeldamisega. Koolituse eesmärgiks on avada ettevõtte tulemusliku funktsioneerimise sisu ja selgitada välja kitsaskohad seoses strateegia elluviimise ja majandustulemuste parandamisega. Koolituse kava koostame “rätsepatöö” meetodil, kus ajakava ja teemad täpsustame kliendi soovidele vastavaks. Koolituse sisu Koolitus pakub komplekset käsitlust uutest kontseptsioonidest ja lähenemistest kaubandusettevõtte tulemuslikkuse ja kasumlikkuse juhtimisel. Koolituse käigus antakse ülevaade kaubandusettevõtte tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise meetodidest ja süsteemist, mis integreerib endas nii strateegilist kui operatiivset, kui ka finantsilist ning mittefinantsilist vaadet. Koolituse sihtrühm Koolitus on mõeldud ettevõtete juhtrühmale, finants- ja kuluarvestuse spetsialistidele oma valdkonna teadmiste ja oskuste täiendamiseks. Koolituse ajakava ja ülesehitus Koolituse täpne ajakava koostatakse eelnevalt kliendiga kohtudes. Koolituse kava ja teemade ülesehitusel arvestatakse kliendi soovidega ja püütakse maksimaalselt kliendi problemaatikat ja vajadusi arvestada. Koolituse teemade loetelu Koolituse teemade loetelu:

Tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise olemus ja koht ettevõtte juhtimissüsteemis

Põhinõuded tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemile

Tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise metoodilised alused: integreeritud käsitlus

Tulemuslikkuse hindamise tasandid ettevõttes

Strateegilised eesmärgid ja strateegia kaart

Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: finantsaspekt

Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: kliendiaspekt

Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: sisemised protsessid

Olulised seosed kliendiaspektide ja sisemiste protsesside tulemuslikkuse vahel

Sisemiste protsesside juhtimise mõju ettevõtte kuludele

Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: õppimise ja arengu aspekt

Aspektide vaheliste seoste juhtimine

Rahvusvaheline kaubandusettevõtete tulemuslikkuse hindamise praktika

Tulemuslikkuse hindamise praktika Eesti kaubandusettevõtetes

Tasakaalus tulemuskaart (balanced scorecard) tulemuslikkuse juhtimise vahendina

Mis saadakse koolituse tulemusena? Koolituse tulemusena paraneb juhtrühma arusaamine ettevõtte arenguvajadustest ja konkreetsetest sammudest tulemuslikkuse juhtimisel ja tulemuste saavutamisel. Paraneb juhtrühma arusaamine firmasisestest protsessidest ja meeskonnatunnetus. Arutatakse läbi ettevõtte arenguga seonduvad kriitilised faktorid. :

Koolituskursuse viib läbi prof. TOOMAS HALDMA Tartu Ülikoolist Koolituse referentsid
Koolituse maksumus ja tellimine
Koolituse maksumus kujuneb läbirääkimistel tellijatega ja sõltub kursuse ajalisest mahust, korralduskuludest, kursuse ettevalmistamise ja kliendi konkreetsete soovide arvestamisega seotud ajakulust jms teguritest.
Kontakti ja huvi korral palun saata meil toomas@majanduspartner.ee või helistada TOOMAS TÜRNPUU,
5067751
Võtame Teiega ühendust ja räägime läbi koolituskonsultatsiooni detailid
//