Tulemuslikkuse hindamine

 

 

 

OÜ MAJANDUSPARTNER ja prof. Toomas Haldma (Tartu Ülikool) pakuvad ettevõtetele uut tellimuskoolitust, kus antakse ülevaade ettevõtete tulemuslikkuse valdkonna juhtimisega seonduvatest ettevõttesisestest teguritest ja uutest teoreetilistest ning praktilistest arengutest selles valdkonnas.

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub tellimuskoolitust teemal:

”Majandusorganisatsioonide tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine ”

 

Koolitus võimaldab arendada ja kinnistada ettevõtte juhtrühma finants- ja juhtimisvaldkonna juhtimisalaseid pädevusi ja süvendab arusaamist ettevõtte arendamise vajadustest ja võimalustest.

Ettevõtete tulemuslikkuse saavutamine on otseselt seotud ettevõtte strateegiliste eesmärkide ja tulemusanalüüsiga, vastavate strateegiliste ja operatiivsete plaanide väljatöötamise, majandustulemuste analüüsi, koordineerimise ja vajalike meetmete ning parimate lahenduste leidmisega.

Kõik need tegevused on suunatud majutusettevõtte majandustulemuste teadlikule kujundamisele, planeerimisele, kontrollile ja analüüsile. Juhtimine on töö informatsiooniga eesmärkide saavutamise nimel. Sisekoolituse käigus avatakse need teemad koos ettevõtte praktiliste probleemide analüüsi ja arendamisvajaduste kaardistamisega.

Koolituse käigus antakse ülevaade majandusorganisatsiooni tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemist, mis integreerib endas nii strateegilist kui operatiivset vaadet ning nii finantsilist kui mittefinantsilist vaadet. Kursusel käsitletut arendatakse ja kinnistatakse rühmatööde käigus.

Koolitus on mõeldud majandusorganisatsiooni juhtidele ja juhtimisrühmadelele, kõigile, kes oma igapäevases tegevuses organisatsiooni tulemuslikkust kujundavad.

Koolitus sobib juhtrühma liikmetele ja juhtidele – ostujuhtidele, protsessijuhtidele, turundusjuhtidele, finantsjuhtidele, osakonna juhatajatele jt. juhtidele ja spetsialistidele oma valdkonna juhtimisalaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks.

Koolitus täpne ajakava koostatakse eelnevalt kliendiga kohtudes. Koolituse ajakava ja teemade ülesehitusel arvestatakse kliendi soovidega ja püütakse maksimaalselt kliendi soovidega arvestada

VAATA KURSUSE MATERJALE organisatsiooni tulemus1

Koolitusel käsitlemist leidvate teemade loetelu:

Organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise olemus ja koht ettevõtte juhtimissüsteemis;

 • põhinõuded tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemile;
 • tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise metoodilised alused: integreeritud käsitlus;
 • tulemuslikkuse hindamise tasandid majandusorganisatsioonis;
 • rahvusvaheline majandusorganisatsioonide tulemuslikkuse hindamise praktika;
 • majandusorganisatsiooni strateegilised eesmärgid ja strateegia kaart;
 • tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: finantsaspekt;
 • tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: kliendiaspekt;
 • tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: sisemised protsessid;
 • tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: õppimise ja arengu aspekt;
 • olulised seosed kliendiaspektide ja sisemiste protsesside tulemuslikkuse vahel;
 • sisemiste protsesside juhtimise mõju ettevõtte kuludele;
 • kategooria juhtimise (category management) mõju tulemuslikkusele;
 • aspektide vaheliste seoste juhtimine;
 • tulemuslikkuse hindamise praktika majandusorganisatsioonides;

Koolituse oodatavad tulemused

 • Koolituse tulemusena paraneb juhtrühma arusaamine ettevõtte arenguvajadustest ja konkreetsetest sammudest tulemuslikkuse juhtimisel ja majandustulemuste saavutamisel.
 • Paraneb juhtkonna ja juhtrühma arusaamine firmasiseste protsesside juhtimisest, eesmärkidest tulemuslikkuse juhtimisel, samuti organisatsioonisisene meeskonnatunnetus.
 • Koolituse käigus arutatakse läbi ettevõtte arenguga seonduvad kriitilised edutegurid.
Toomas Haldma
Toomas Haldma

Koolituskonsultatsiooni läbiviija prof. TOOMAS HALDMA

Koolituse maksumus ja tellimine

Koolituse maksumus kujuneb läbirääkimistel tellijatega ja sõltub kursuse ajalisest mahust, (1-4 päeva) korralduskuludest, kursuse ettevalmistamise ja kliendi konkreetsete soovide arvestamisega seotud ajakulust jms teguritest.

Kontakti ja huvi korral palun saata meil: toomas@majanduspartner.ee

et saaksime Teiega õhendust võtta ja täpsustada kõik detailid ja asjaolud.

Koolituse toimumise eel külastame Teie ettevõtet ja räägime läbi konkreetse vajaduse.

Hinnapakkumise koostame peale otsest kontakti ja läbirääkimisi tellijaga.

TOOMAS TÜRNPUU

OÜ Majanduspartner

Partner

Tel +372 5067751

www.majanduspartner.ee

[contact-form-7 404 "Not Found"]

//