Majanduskriisid ja Eesti valikud

 

 

 

OÜ MAJANDUSPARTNER koostöös Tartu Ülikooli Rahvamajanduse Instituudi õppejõududega pakub makroökonoomika valdkonna täienduskoolituse baaskursust:

 

„Majanduskriisid ja Eesti valikud“

Eesti majandusvaldkonnas toimuvaid keerukaid majandusprotsesse ja arenguid on vaja mõista ja arengusuundumusi teadvustada.

OÜ Majanduspartner on välja töötanud 5 päevase majandusteooria valdkonda puudutava koolituse, kus koolituse käigus avatakse tänapäeva majanduse funktsioneerimise põhilised teoreetilised seisukohad ja tutvutakse Eesti majanduspoliitiliste võimalustega majanduse arendamisel ja elavdamisel.

Täienduskoolituse eesmärk

Täienduskoolituse eesmärgiks on laiendada osalejate teoreetilisi teadmisi majandusteooria valdkonnas ning pakkuda võimalust läbi diskusiooni analüüsida Eesti majanduspoliitiliste valikuid ning arenguid.

Omandatavad oskused

Majandusteooria ja praktika valdkonna alaste teadmiste täiendamine

Täienduskoolituse sihtgrupp

Majandusorganisatsioonide , kelle töövaldkond on seotud teadmistega makromajanduslikust keskkonnast ja arendamisest, või keda huvitab Eesti majanduse arengu teoreetiline käsitlus ja edasised suundumused.

Täienduskoolituse ülesehitus

Täienduskoolitusel kasutatakse loenguid ja praktilisi arutelusid teemade avamiseks. Koolitust on võimalik läbi viia ka eraldi teemade lõikes

Koolitajad

Koolitusel jagavad oma teadmisi ja kogemusi oma valdkonna juhtivad õppejõud – Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppejõud:

 

Prof. Raul Eamets – TÜ Rahvamajanduse Instituudi juhataja

Dots. Viktor Trasberg – TÜ makroökonoomika õppejõud

Dots. Eve Parts – TÜ makroökonoomika õppejõud

Koolituse toimumise aeg

Kokkuleppel tellijaga

 

Täienduskoolituse päevakava

Teemablokid (1 päev)

Kestvus: 9.00 – 16.30

(8 akadeemilist tundi)

Ajakava koostatakse ja täpsustatakse koostöös tellijaga

I Teemapäev „ Mis on majanduskriis ja miks nad tekivad?“

1. Majandustsüklite ja -kriiside olemus (2 tundi)

2. Majandustsükli juhtimine (4 tundi)

3. Stabiliseerimine (2 tundi)

Märksõnad:

Majanduskriisid ja majandusareng; majanduskasv ja langus; majandustsükkel; majandustsüklite teooriad; majandustsükli mõjurid; majandustsükli juhtimine; fiskaal-, raha- ja struktuuripoliitikad; majanduskasvu stimuleerimine (Krugman vs. Eesti); Eesti vs. Põhjamaad

II Teemapäev „ Majandustsükkel ja majanduspoliitikad“

1. Rahasüsteemid ja rahapoliitikad (2 tundi)

2. Fiskaalpoliitika ja stabiliseerimine (2 tundi)

3. Maksud ja majandustsükkel (4 tundi)

Märksõnad:

Majanduspoliitika ja majandustsükli seosed; rahapoliitika ja fiskaalpoliitika võimalused; Euroopa võlakriis; Eesti fiskaalpoliitika raamistik ja võimalused; Eesti maksusüsteem ja majandustsükkel

III Teemapäev „Tööturg majanduskriisi tingimustes“

1. Tööturg ja majandustsükkel (2 tundi)

2. Tööjõud ja migratsioon (2 tundi)

3. Tulud ja majandustsükkel (4 tundi)

Märksõnad:

Tööturu üldiseloomustus; tööturg ja majanduse tsüklilisus; Eesti tööturg; migratsioon

IV Teemapäev „Tulude jaotus ja majanduskasv“

1. Tuluerisused ja nende mõõtmine (2 tundi)

2. Tuluerisused ja majanduskasv (4 tundi)

3. Tulude dünaamika (2 tundi)

Märksõnad:

Tulude struktuur ja tase; tulude jaotus; tulude dünaamika ja majandustsükkel; tuluerisustega seonduvad probleemid; tuluerisuste tasandamine; tulude dünaamika maailmas

V Teemapäev „Eesti valikud ja võimalused globaliseeruvas maailmas“

1. Globaliseerumine ja selle mõjud Eesti majandusele (2tundi)

2. Eesti konkurentsivõime tegurid (4 tundi)

3. Majandusintegratsioon (2 tundi)

 

Märksõnad:

Globaliseerumise mõiste; majandusintegratsioon; globaliseerumine ja majanduskasv; tootmise ümberpaiknemine; Eesti konkurentsivõime; ressursside ja toodete hinnad; globaalne konkurents;

Lisainformatsioon

Lisa informatsiooni saamiseks palun kirjutada meiliaadressile toomas@majanduspartner.ee või helistada telefoni +3725067751

Toomas Türnpuu

OÜ MAJANDUSPARTNER

Partner

Telli tasuta konsultatsioon

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.