Kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus

Sihtgrupp: Kaubandus- ja teenindusettevõtjad, kes rendivad pinda kaubanduskeskuses või peavad laste mängutuba
Taotlusi saab esitada 02.06 kell 9.00 kuni 15.06. kell 16.00.
Tegemist on voorulise taotlemisega, mis tähendab, et taotlusi saab esitada kogu perioodi jooksul.
Kui tähtajaks esitatud nõuetele vastavate taotlustega taotletav kogusumma ületab meetme eelarvet, rahuldatakse iga taotlus samas proportsioonis, nagu meetme eelarve suhtub kvalifitseerunud taotluste kogusummasse.
Kõik esitatud taotlused lähevad hindamisele samaaegselt ning taotluste esitamise ajaline järjekord ei ole toetuse saamisel määrav.

Toetuse suurus on võrdne rendileandja poolt lepingujärgsest ühe kuu üüri- või rendisummast tehtud soodustusega, kuid mitte rohkem kui 25 protsenti lepingu järgsest ühe kuu rendist, mis kehtis 2020. aasta veebruaris. Seejuures peab toetuse taotleja enda kanda jääma vähemalt 25 protsenti kuu rendist lisaks tehtud soodustusele ja saadavale toetusele.

Käibemaksukohustuslase puhul võetakse toetuse suuruse arvestamisel aluseks rendisumma ilma käibemaksuta.
Taotletava toetuse minimaalne suurus ühe käitise kohta on 100 eurot.